Maak de impact van het 7e APN op uw bedrijf kenbaar

Nieuws overzicht 6 oktober 2021  Oproep: maak de impact van het 7e APN op uw bedrijf kenbaar bij LNV De impact van het voorliggende concept 7e Actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn (APN) voor de agrarische sector is groot. Namens de betrokken partijen binnen Innovatie Veenkolonien worden boeren opgeroepen om de impact van het 7e APN op…