Datum
10 juni 2015

Themabijeenkomst Sensortechnologie

Op 22 mei was de eerste van drie thema-bijeenkomsten in het Innovatiecentrum (proefboerderij t Kompas) in Valthermond. De bijeenkomst stond in het teken van sensortechnologie.


In het programma lag de nadruk op het inwinnen van data: hoe krijg je nu precies informatie over wat er op het land gebeurt. Daarnaast werden er toepassingen gedemonstreerd, waaronder diverse gewassensoren en drones. Het was een prachtige en innovatieve dag met ca. 50 deelnemers vanuit het agrarische werkveld en akkerbouw studenten van Terra en van Hall Larenstein.

Precisielandbouw heeft als doel om het verbruik van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en energie in de landbouw te verminderen door nieuwe technieken en ICT. Om op die manier uiteindelijk onder andere het financiële resultaat te verbeteren. Een van de manieren is sensortechnologie: hierbij wordt gewerkt met sensoren. Dit zijn kunstmatige ‘voelers’ die metingen kunnen verrichten (bijvoorbeeld geluid, temperatuur of de luchtkwaliteit). Door een netwerk van sensoren aan elkaar te koppelen en de gegevens die verzameld worden te combineren, kunnen via verschillende rekenmodellen nieuwe inzichten worden verworven.

De themabijeenkomst werd georganiseerd door InnovatieVeenkolonien in

  • In de Nieuwe Oogst van 6 juni jl. werd ook verslag gedaan blijkens dit artikel.