Rapport: kansen voor kringloop

'Van meer naar beter in Drenthe'

Welke kansen voor kringlooplandbouw zijn er in Drenthe? Op de linkerzijde van de pagina is het rapport 'kansen voor kringloop' te downloaden. Het rapport is geschreven in opdracht van het Drents Agrarisch Jongeren Kontact. 


Het rapport is geschreven door studenten van Wageningen Universiteit als onderdeel van hun Msc-opleiding. Het is geen officiele publicatie van Wageningen Universiteit of Wageningen UR. Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.