Terugblik: 'Vergroening in de praktijk'

Op vrijdag 1 december organiseerde InnovatieVeenkoloniën een thema ochtend ‘Vergroening in de praktijk’ om de actuele stand van zaken rondom vergroening in het veenkoloniaal bouwplan te bespreken. In de Veenkoloniën wordt door agrariërs veel gewerkt met groenbemesters. Naast de effecten op het verbeteren van de bodemkwaliteit, geeft het ook een mogelijkheid om te voldoen aan de vergroeningseis vanuit het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).


InnovatieVeenkoloniën voert voor het vierde jaar experimenten uit rondom dit thema. De resultaten van het afgelopen jaren werden met zo'n 80 geïnteresseerden gedeeld. Johnny Visser (onderzoeker nematologie) vertelt over de resultaten van deze experimenten. Hij begint zijn presentatie met de boodschap dat het van belang is om de aaltjessoorten in de bodem te kennen om daar een goede groenbemester bij te zoeken, zodat het optimale resultaat geboekt kan worden. De experimenten op de proefboerderij richten zich op het effect van groenbemesters op aaltjes besmetting en de aardappelopbrengst. Het perceel is natuurlijk besmet met het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans. Vervolgens is na de teelt van wintergerst de groenbemester ingezaaid om vervolgens in 2017 zetmeelaardappelen (Seresta en Festien) te telen. Er wordt met drie groenbemesters gewerkt: Japanse haver, Tagetes patula en het mengsel Terralife solarigol, op drie verschillende momenten: juli, augustus en september. De resultaten hiervan maakt de tongen los; hoe zit het met de zetmeelopbrengst, welk effect heeft het op suikerbieten, hoe zit het moet onkruidonderdrukking in combinatie met het kostenplaatje, wordt ook gekeken naar andere schadelijke aaltjes in relatie tot zetmeelaardappelen en andere gewassen? Kortom: de presentatie gaf stof tot nadenken en discussie(de inhoudelijke presentatie kunt u volledig downloaden aan de linkerzijde van deze tekst).

Na een korte pauze vervolgde Alewijn Brouwer (ecoloog) met een presentatie over de bijdrage van groenbemesters aan de biodiversiteit. De percelen waar de groenbemesters waren gezaaid liggen op een dusdanig afstand van elkaar dat de uitkomsten van de tellingen een goed beeld geven. Het mengsel Terralife heeft een duidelijke meerwaarde op de biodiversiteit ten opzichte van Tagetes. Daar is ten opzichte van het braakliggende perceel ook een toename van de biodiversiteit, maar niet zo duidelijk als bij het mengsel. Met name de kevers en zweefvliegen nemen toe, met de troost dat dit geen ‘plaagsoorten’ zijn die bestreden zouden moeten worden. Voor een telling van vogels zijn de proefpercelen helaas te klein. Ook deze presentatie kunt u links op deze pagina downloaden.

De studenten van Terra sloten de ochtendpresentaties af met een duidelijk overzicht van de meest gebruikte groenbemesters waarin ook de voor en nadelen werden benoemd. Deze informatie hebben ze bij agrariërs in de omgeving opgehaald in het kader van praktijkgericht leren; hoe maak je van een veldonderzoek een presentatie. En ze hebben het super gedaan!