De Groenbemesterdag 2018: terugblik en foto's

De Groenbemesterdag 2018: terugblik

Op woensdag 21 november hebben we, in samenwerking met de WUR en Agrio Media, de Groenbemesterdag 2018 georganiseerd in Valthermond. Dat het een interessant en actueel onderwerp is mag zeker duidelijk zijn: ongeveer 130 bezoekers hebben de kou getrotseerd! 


Rink Vegelin (InnovatieVeenkoloniën) opende de dag en gaf het woord aan Johan Specken, regionaal onderzoeker (WUR) die een presentatie gaf over de meerwaarde van groenbemesters in de Veenkoloniën. Voor de liefhebbers: de presentatie is op de linkerzijde van de pagina te downloaden.

Nadat alle bezoekers met de excursiewagens naar het veld werden gebracht ging het programma verder. In het veld werd ingegaan op vier verschillende onderwerpen rondom groenbemesters met als rode draad het wel of niet beeïndigen van de teelt (en hoe). Bij eerste onderdeel 'het mechanisatieplein' waren verschillende machines te zien inclusief  het resultaat van die machines in bewerkte stroken groenbemesters. Dit leverde een erg gevarieerd beeld op (zie foto's). Bij het tweede onderdeel werd aandacht besteed aan organische stof en het vastleggen van nutriëten in de bodem. Bij het derde onderdeel 'de vergroeningsproef van InnovatieVeenkoloniën' werd ingegaan op het belang van biodiversiteit en van aaltjesbeheersing. In het vierde onderdeel 'helemaal het einde' werden vier scenario's besproken rondom het wel of niet beïndigen van de teelt. 

 


De vergroeningsproef 2018 van Innovatie Veenkoloniën wordt medemogelijk gemaakt door LTO Noord Fondsen. https://www.ltonoord.nl/lto-noord-fondsen