Datum
18 maart 2019

Naar een betere bodem, van denken naar doen!

Meld u aan voor ‘Bodem APK - bodemleven als basis voor duurzame landbouw in de Veenkoloniën’ !

Als deelnemende akkerbouwer of veehouder aan Bodem APK (Analyse, Planvorming en Kwaliteitsverbetering) krijgt u aan de hand van een bodem- en waterplan meer inzicht in de bodem op uw bedrijf en inzicht in de maatregelen om uw bodem te verbeteren!Wat betekent deelname?
Met andere woorden: waar meld ik me voor aan? Na aanmelding volgt een intakegesprek, bent u aanwezig bij groepsbijeenkomsten en themabijeenkomsten en volgt er een individueel bedrijfsbezoek waarin u samen met een adviseur een Bodem APK op maat opstelt, specifiek voor uw bedrijf.   

Wat kost het?
Deelname kost € 400,- (totale kosten). U krijgt begeleiding tijdens het APK-proces. U maakt ook deel uit van een regiogroep met ca. 15 collega-boeren en levert in de groep een actieve bijdrage. Binnen elke groep is er 1 bodempilotbedrijf waar een praktisch experiment wordt uitgevoerd dat de groep heeft aangedragen. Daarnaast zijn er meerdere demodagen. Eventueel noodzakelijke bodemanalyses worden vanuit het project betaald.  

Aanmelden en / of meer informatie
Stuur een e-mail met uw naam en adres en telefoonnummer naar: info@projectenltonoord.nl ovv Bodem APK Veenkoloniën of bel met 088 – 888 66 77. 


In Bodem APK Veenkoloniën werken samen: 

Bodem APK wordt financieel mogelijk gemaakt door: