Datum
08 mei 2019

Innovatiedag 2019: Nieuwe en bestaande methodes van chemische onkruidbestrijding in cichorei

Op dinsdag 28 mei 2019 organiseert InnovatieVeenkoloniën, in samenwerking met IRS, Avebe, Suiker Unie, WUR Open Teelten en Sensus, alweer haar derde Innovatiedag. Dit jaar met het thema: Dág, onkruid!


De beheersing van onkruiden in cichorei is een uitdaging. Dit gaat zeker op voor cichorei geteeld op dalgronden. Voornaamste oorzaken hiervoor zijn de onkruiddruk, het hoge organische stof gehalte en de snelle uitdroging van de toplaag. Om de mogelijkheden te beproeven van huidige en nieuwe herbiciden, zijn twee proefvelden aangelegd. Het eerste proefveld betreft een vergelijking tussen verschillende herbicidenschema’s. Het tweede proefveld is gericht op een optimale inzet van de bodemherbicide Bonalan.

Het eerste proefveld betreft een vergelijking tussen verschillende herbicidenschema’s. Hierbij worden naast toegelaten middelen ook enkele nog niet-toegelaten middelen beproefd. Deze proef is voornamelijk gericht op combinaties met contactherbiciden, aangezien op dalgronden de werking van bodemherbiciden vaak tegenvalt vanwege het hoge organische stof gehalte. Naast effectiviteit worden de objecten beoordeeld op gewasselectiviteit. Overige uitdagingen zijn het mogelijk verliezen van chloorprofam en de inzet van anti-stuif maatregelen.

Het tweede proefveld is gericht op een optimale inzet van de bodemherbicide Bonalan. Deze herbicide is effectief tegen meldensoorten, veelknopigen en grassen. Echter een juiste toepassing van Bonalan is cruciaal voor een goede werking van het middel, zeker op dalgronden. Om voldoende effectief te zijn heeft het middel namelijk voldoende vocht tijdens en na toepassing nodig. Dit is een uitdaging op dalgronden, waarvan bekend is dat de toplaag na een bewerking snel kan uitdrogen. Voor de toepassing van Bonalan is gebruik gemaakt van een spuitboom op een roterende spitmachine, die geplaatst is tussen de rotor en de aandrukrol. In deze proef wordt een vergelijk gemaakt tussen toepassing in vochtige en in droge grond. Daarnaast wordt het effect van toevoeging van een uitvloeier getest.

Houd onze website in de gaten voor meer updates over het programma! Wilt u zich aanmelden voor de Innovatiedag? Dat kan via deze link.