Actueel
19-02-2015
Eerste resultaten Praktijknetwerken gepresenteerd
Op 2 december jl zijn de eerste resultaten van 65 Veenkoloniale Innovatie-projecten gepresenteerd. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst bij het Innovatiecentrum Veenkoloniën in Valthermond.
02-02-2015
Rol van vanggewassen binnen het veenkoloniaal bouwplan
Op 22 januari is door een enthousiaste groep boeren doorgepraat over de mogelijkheden en onmogelijkheden om vanggewassen nog nadrukkijker in te zetten voor vergroening.
03-12-2014
Landbouw Veenkoloniën toont oogst aan innovaties
In het Innovatiecentrum Veenkoloniën te Valthermond zijn de eerste resultaten van 65 innovatieprojecten gepresenteerd.
24-11-2014
Onderzoek ‘Samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij’.
Op 23 oktober heeft Herjan Schreuder op Van Hall Larenstein in Leeuwarden zijn afstudeerpresentatie gehouden over zijn onderzoek.
24-10-2014
Bodem verbeteren in Noord-Nederland
De landbouw in de Noord-Nederland ‘toekomstproof’ maken, dat is het doel van de AgroAgenda Noord-Nederland. Eén van de onderdelen is het project ‘Structurele bodemverbetering’.
16-09-2014
Maatwerk voor veenkoloniale grond
In het tijdschrift Veldpost van 23 augustus is het artikel 'Maatwerk voor veenkoloniale grond' gepubliceerd over het belang van maatwerk voor bodemverbetering. Lees hier het artikel