Actueel
02-07-2019
Uitkomsten bodemdag 12 juni
Ongeveer 60 akkerbouwers, melkveehouders en adviseurs kwamen, ondanks code rood, op 12 juni bijeen op Valthermond om zich te verdiepen in bodembeheer en kringlooplandbouw. Kringlooplandbouw is “hot” in beleidskringen zoals bij het ministerie van LNV. Maar akkerbouwers en melkveehouders zoeken vooral naar praktische handvaten.
25-06-2019
Afscheid DB en regiegroeplid Hilbrand Sinnema
Het is onze plicht om u te melden dat we helaas afscheid moeten nemen van een groot veenkoloniale akkerbouwer, waterschapbestuurder, maar in dit geval vooral prominent lid van de regiegroep InnovatieVeenkolonien.
25-06-2019
Innovatiecentrum 5G Field Lab 2019
Innovatiecentrum 5G Field Lab 2019: Drenthe test 5G-robot om onkruid te bestrijden.
25-06-2019
Fotoalbum: Landbouwbeurs Vlagtwedde 14,15 & 16 juni
De kenniswerkplaats kijkt terug op een drietal gezellige en geslaagde beursdagen. Er is volop genetwerkt, gekletst en er zijn een paar mooie opdrachten binnen gehaald voor onze studenten.
21-06-2019
''Start van zoektocht naar Veenkoloniale Kringlooplandbouw''
Artikel uit de Boerderij: Start zoektocht naar Veenkoloniale kringlooplandbouw.
20-06-2019
Demodag Agrifirm “op Valthermond”
Op 26 juni aanstaande vindt de jaarlijkse demodag van onze partner Agrifirm weer plaats op het Innovatiecentrum te Valthermond.