Actueel
25-06-2014
Nieuw innovatieprogramma Landbouw
Maandagmiddag 23 juni opende staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma het Innovatie Veenkoloniën in Valthermond. Hierna bezocht ze op de proeflocatie van Wageningen UR een paar innovatieve landbouwprojecten.
18-06-2014
Samenwerking in de landbouw een speerpunt in de Veenkoloniën
Maandag 16 juni vond er een kennisuitwisseling plaats tussen studenten, opdrachtgevers en docenten. De kenniswerkplaats Veenkoloniën heeft deze middag georganiseerd gericht op samenwerken binnen de landbouw in de Veenkoloniën.
26-05-2014
Steenmeel moet zich nog bewijzen
De eerste proeven met steenmeel zijn nog geen succes. "De bodem moet nog 'leren' omgaan met steenmeel en het bodemleven moet zich nog aanpassen". De lange termijn voordelen tov kalk lijken gunstig.
27-03-2014
De veenkoloniën, een ongekende schatkamer voor akkervogels
Onderzoek naar akkervogels in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland laat er geen misverstand over bestaan. Het veenkoloniale gebied dat de provincies Drenthe en Groningen met elkaar verbindt, behoort voor akkervogels tot het beste dat er in Nederland te vinden is.
19-02-2014
Landbouwperspectieven voor de Veenkoloniën
Op dinsdag 18 februari hield prof. dr. ir. Rudy Rabbinge een presentatie voor de leden van LTO Noord in d'Ekkelkaamp te Onstwedde. Voor ca. 60 LTO-leden ging de heer Rabbinge in op de perspectieven voor de landbouw in de Veenkoloniën vanuit verschillende megatrends op het gebied van de volgende onderdelen:
19-02-2014
Kansen voor samenwerking tussen akkerbouwers en melkveehouders
Er zijn volop kansen voor meer samenwerking tussen akkerbouwers en melkveehouders in de Veenkoloniën. Bijvoorbeeld door het telen van voedergewassen door akkerbouwers voor de veestapel van melkveehouders.