Actueel
25-06-2015
Kroonjuwelen in Valthermond
Dat schrijft Henk Staghouwer, gedeputeerde van de provincie Groningen en lid van de Regiegroep van Innovatie Veenkoloniën in zijn weblog.
17-06-2015
Derde themadag Sensortechnologie
Op vrijdag 5 juni jl. vond de derde en laatste themadag Sensortechnologie plaats. De dag 'Aan de slag met GPS: Precisielandbouw als hulpmiddel toepassen in de praktijk' ging over de praktische toepassingen van sensoren voor de landbouw. Ongeveer 30 mensen hebben deelgenomen aan het programma.
10-06-2015
Themadag Samenwerking Akkerbouw - Veehouderij
Bijeenkomst georganiseerd door Drents Agro Cluster in samenwerking met AOC Terra, Van Hall Larenstein, Kenniswerkplaats, InnovatieVeenkoloniën.
10-06-2015
Themabijeenkomst Sensortechnologie
Op 22 mei was de eerste van drie thema-bijeenkomsten in het Innovatiecentrum (proefboerderij t Kompas) in Valthermond. De bijeenkomst stond in het teken van sensortechnologie.
22-05-2015
Nieuwe Samenstelling Regiegroep InnovatieVeenkoloniën
De samenstelling van de Regiegroep InnovatieVeenkoloniën is met ingang van 30 april j.l. gewijzigd.
20-04-2015
Grond bewerken op juiste snelheid
Op lichte gronden kan de akkerbouwer schade door stuiven of verslempen voorkomen door een combinatie van maatregelen. Dat blijkt uit onderzoek van PPO en Aequator.