Actueel
24-11-2014
Onderzoek ‘Samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij’.
Op 23 oktober heeft Herjan Schreuder op Van Hall Larenstein in Leeuwarden zijn afstudeerpresentatie gehouden over zijn onderzoek.
24-10-2014
Bodem verbeteren in Noord-Nederland
De landbouw in de Noord-Nederland ‘toekomstproof’ maken, dat is het doel van de AgroAgenda Noord-Nederland. Eén van de onderdelen is het project ‘Structurele bodemverbetering’.
16-09-2014
Maatwerk voor veenkoloniale grond
In het tijdschrift Veldpost van 23 augustus is het artikel 'Maatwerk voor veenkoloniale grond' gepubliceerd over het belang van maatwerk voor bodemverbetering. Lees hier het artikel
19-08-2014
Nieuwsbrief GLB
Het nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid is voor een deel nog in ontwikkeling. Onlangs heeft het ministerie een nieuwsbrief opgesteld waarin de belangrijkste veranderingen van het nieuwe GLB op een rij zijn gezet.
11-07-2014
De Kenniswerkplaats werkt
In de afgelopen maanden hebben studenten van AOC Terra en Van Hall Larenstein actief gewerkt aan projecten uit de Veenkoloniën. Via dit nieuwsbericht informeren wij u graag over deze studentprojecten die via Kenniswerkplaats Veenkoloniën tot stand zijn gekomen.
01-07-2014
Innovatieprogramma digitaal beschikbaar
De Regiegroep InnovatieVeenkolonien heeft op 2 juni 2014 het Innovatieprogramma Landbouw Veenkolonieën 2012-2020 vastgesteld.