Actueel
20-03-2019
In gesprek met twee agrariers
In het kader van het POP3 Kringlooplandbouw Veenkoloniën gaan we in gesprek met agrariërs Berend Pieter Jansema en Detmer Wage.
18-03-2019
Naar een betere bodem, van denken naar doen!
Meld u aan voor 'Bodem APK - bodemleven als basis voor duurzame landbouw in de Veenkoloniën'!
03-12-2018
Start project Kringlooplandbouw Veenkoloniën
Kennismaken, gedachten en ideeën uitwisselen stond centraal tijdens de startbijeenkomst van de Kringlooplandbouw Veenkoloniën. Veel suggesties en vragen zijn naar voren gekomen aan de hand van de vier verschillende thema’s (bodemkwaliteit, precisielandbouw, mest en compost & samenwerking).
20-09-2018
Netwerkbijeenkomst Agenda voor de Veenkoloniën: terugblik
Vrijdag 23 november heeft de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van de Agenda voor de Veenkoloniën plaatsgevonden. De netwerkbijeenkomst vond dit keer plaats in Dorpshuis de Viersprong te Buinerveen. Dankzij dagvoorzitter Henk Jumelet en sprekers Johan Russchen (InnovatieVeenkoloniën), Frits Oevering (Rabobank) en Bert Jansen (Avebe) een ontzettend interessante ochtend gehad met thema's over landbouw, economie en strategie.
11-11-2018
Winterkalender
De aankomende maanden hebben we een paar interessante actitviteiten op onze agenda. Klik op de pdf aan de linkerkant van deze pagina voor het volledige overzicht.
13-11-2018
De Groenbemesterdag 2018: terugblik en foto's
Op woensdag 21 november heeft de Groenbemesterdag 2018 plaatsgevonden op WUR locatie Open Teelten Valthermond. Dat het een interessant en actueel onderwerp is mag duidelijk zijn: ongeveer 130 bezoekers hebben de kou getrotseerd!