Actueel
20-09-2017
Vergroening tijdens de praktijklessen
De praktijklessen van MBO Terra Emmen zijn sinds vorige week van start gegaan op de WUR locatie (proefboerderij) in Valthermond. De lessen startten met een kop koffie, een deel theorie en daarna gaan de eerste- en tweedejaarsleerlingen met een trekker en excursiewagen erachter het veld in.
18-09-2017
Naar een betere bodem, van denken naar doen
Wilt u aan de slag met bodem? Graag brengen wij, namens programma Veenkoloniën, het project Bodem Apk onder uw aandacht. Als deelnemende akkerbouwer of veehouder aan Bodem APK krijgt u aan de hand van een bodem- en waterplan meer inzicht in de bodem op uw bedrijf en in de maatregelen om uw bodem te verbeteren. In de bijlage treft u een flyer met meer informatie.
16-09-2017
Follow Up Tagetes - Zaaitijdenproef
InnovatieVeenkolonien is in juli gestart met de follow up van de vergroeningsexperimenten tagetes die in de herfst van 2016 zijn gestart. Van de follow up is een fotoverslag bijgehouden.
13-09-2017
Nuffield Scholarship update II
20-06-2017
Resultaten vergroeningsexperimenten
In de herfst van 2016 is InnovatieVeenkolonien een proef gestart om te kijken wat de afbraak van PP is als tagetes wordt ingezet als nateelt (in dit geval na winter). Vraag is of tagetes zich dan nog voldoende ontwikkelt en wat dan het opruimende effect op de PP is.
07-07-2017
De oogst is weer begonnen...
En dat levert weer mooie plaatjes op! Heeft u ook een mooie foto om te delen, stuur em op, dan zetten wij deze op de website.