Actueel
08-07-2021
Wij zijn opzoek naar jou!
Voor het project ‘Innovatie Biodiversiteit Veenkoloniën 2019’ gaan we op zoek naar de verschillende methodes van sloot- en taludbeheer. Om meer inzicht te krijgen in deze onderwerpen hebben we twee enquêtes opgesteld.
21-06-2021
Geslaagde Innovatiedag 2021!
Afgelopen 10 juni was het zover: de Innovatiedag 2021! We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde digitale (en zonnige) middag. Samen met onze dagvoorzitter Rob Mulder en verschillende sprekers van de workshops hebben we interessante webinars neergezet.
24-02-2021
Aanmelden: Praktijkcursus Bodem
Deze cursus is bestemd voor een groep telers van open teelten en veehouders in de Veenkoloniën. De groepsgrootte is minimaal 6 en maximaal 10 ondernemers. Doel De deelnemers worden in deze cursus bijgeschoold in het beoordelen van de bodemconditie en in kennis van de bodemkunde en interactie/ gewas. Daarbij staat voorop dat de deelnemers hun eigen bodem leren kennen en handvatten krijgen om deze te optimaliseren. De is na de cursus in staat om dit ook aan andere boeren uit te kunnen leggen.
10-02-2021
Introductie Satellietmonitoring voor Kringlooplandbouw
Deze bijeenkomst is georganiseerd binnen het thema Precisielandbouw van het Project Kringlooplandbouw Veenkoloniën. Wouter Zunneberg trapte af met een beschouwing op de belangrijke rol die Precisielandbouw kan spelen in het beter sluiten van kringlopen en het vergroten van biodiversiteit in de bodem en daarboven.
06-07-2020
Uitnodiging ONLINE training: taakkaarten
Afgelopen woensdagavond hebben boer Gerard en andere telers een eerste training gehad. Aan bod kwamen drie smaken van ‘hardware’ configuraties die je in een tractor kan tegenkomen. Via deze link kunt u de presentatie nog eens via pdf teruglezen. De training is ook opgenomen op video. Deze komt via de website later in het seizoen beschikbaar.
29-06-2020
Bodem APK Veenkoloniën: GEZOCHT MELKVEEHOUDERS!
Beste melkveehouder, bent u het eens met de stelling dat de bodem het kapitaal is onder uw melkveebedrijf? Doe dan mee aan het project Bodem APK: er is nog ruimte om mee te doen!