Actueel
24-08-2016
Nieuwe demo vergroening opgestart
Voor het derde opeenvolgende jaar wordt er door InnovatieVeenkolonien geëxperimenteerd met vanggewassen die kunnen worden ingezet voor de verplichte vergroening.
18-08-2016
Bodemdag 2016 groot succes
Onder stralende omstandigheden organiseerde Innovatieveenkolonien op 12 september een bodemdag waarbij de nadruk lag op het werken met bodemscorekaarten.
08-09-2014
Geslaagde Praktijkdag Bodem en Verdichting
De bodem staat volop in de belangstelling, zo ook bij de bijna 200 bezoekers van de Praktijkdag Bodem en Verdichting op Proefboerderij ‘t Kompas in Valthermond op 28 augustus j.l.
24-02-2016
Voorlichting POP3
Op dinsdagochtend 23 februari vond in het Innovatiecentrum Veenkolonien te Valthermond een voorlichtingsbijeenkomst plaats over de POP3-regeling voor de Veenkoloniën (maatregel 1 & 7).
09-02-2016
Openstelling subsidieregeling voor de Veenkoloniën
Voor versterking van de regionale economie en het platteland zijn de komende jaren miljoenen euro’s beschikbaar in Groningen en Drenthe.
11-01-2016
Verslag themabijeenkomst Vergroening
Het Drents Agro Cluster organiseerde op 10 december jl. een themabijeenkomst over Vergroening op bedrijfs- en regionaal niveau. Tijdens de bijeenkomst werd dit thema door diverse sprekers vanuit verschillende invalshoeken belicht.