Actueel
22-05-2015
Nieuwe Samenstelling Regiegroep InnovatieVeenkoloniën
De samenstelling van de Regiegroep InnovatieVeenkoloniën is met ingang van 30 april j.l. gewijzigd.
20-04-2015
Grond bewerken op juiste snelheid
Op lichte gronden kan de akkerbouwer schade door stuiven of verslempen voorkomen door een combinatie van maatregelen. Dat blijkt uit onderzoek van PPO en Aequator.
15-04-2015
Koningspaar bezoekt InnovatieVeenkoloniën
Op dinsdag 17 februari bezocht het koningspaar de Veenkoloniën. Prominent onderdeel tijdens deze dag was een bezoek aan InnovatieVeenkolonien in cultuurcentrum Van Beresteyn te Veendam.
23-03-2015
Opbrengstverhoging door de Kenniswerkplaats Veenkolonien
De Kenniswerkplaats Veenkoloniën werkt samen met studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein, Terra en Wageningen University mee in negen praktijknetwerken.
11-03-2015
Veenkoloniaal gras zorgt voor extra banen in Oost-Groningen
Biobrandstof winnen uit Veenkoloniaal gras en van het restproduct varkensvoer en kunstmest maken. De nog te bouwen Green Goods Farm hoopt dit binnen een paar jaar te realiseren.
19-02-2015
Eerste resultaten Praktijknetwerken gepresenteerd
Op 2 december jl zijn de eerste resultaten van 65 Veenkoloniale Innovatie-projecten gepresenteerd. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst bij het Innovatiecentrum Veenkoloniën in Valthermond.