Actueel
14-10-2019
Nieuwsbrief najaar 2019
De najaarsnieuwsbrief is uit. De nieuwsbrief is te downloaden aan de linkerzijde van de pagina.
18-09-2019
Vergroeningsproef 2019: biodiversiteitsmetingen door Terrastudenten
Deze week hebben studenten van Terra MBO Emmen verschillende proefvelden in de vergroeningsproef uitgezet. Ook hebben ze plakvallen en vangpotten geplaatst. De aankomende periode gaan de studenten, onder begeleiding van het HLB (Hilbrandslaboratorium) wekelijks de biodiversiteit monitoren.
29-07-2019
Veldbijeenkomst: loofdoding in 2020
In 2020 wordt loofdoding door het wegvallen van Reglone (en Finale) een uitdaging. Donderdag 8 augustus wordt er door WUR Open Teelten, in samenwerking met Avebe, V.V.B. N.O.N. en InnovatieVeenkoloniën, een demo met vijf verschillende objecten aangelegd waarin verschillende loofdodingstrategieën worden toegepast.
03-07-2019
Fysieke investeringen Veenkoloniën aan te vragen: POP 3 opengesteld
Landbouwers in de Veenkoloniën kunnen subsidie aanvragen voor fysieke investeringen in het duurzaam maken van hun bedrijf. Landbouwers die fysieke investeringen plaatsen c.q. gebruiken in de Veenkoloniënmoet minimaal 50% van de landbouwondernemening in de Veenkoloniën liggen.
05-08-2019
Rapport: kansen voor kringloop
Welke kansen voor kringlooplandbouw zijn er in Drenthe? Op de linkerzijde van de pagina is het rapport 'kansen voor kringloop' te downloaden. Het rapport is geschreven in opdracht van het Drents Agrarisch Jongeren Kontact.
02-07-2019
Uitkomsten bodemdag 12 juni
Ongeveer 60 akkerbouwers, melkveehouders en adviseurs kwamen, ondanks code rood, op 12 juni bijeen op Valthermond om zich te verdiepen in bodembeheer en kringlooplandbouw. Kringlooplandbouw is “hot” in beleidskringen zoals bij het ministerie van LNV. Maar akkerbouwers en melkveehouders zoeken vooral naar praktische handvaten.