Actueel
15-03-2018
Agrarisch Jongeren Kontakt
Woensdagavond 7 maart is er een gezamenlijke avond georganiseerd op de proefboerderij 't Kompas. Het initiatief kwam vanuit het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK) en vanuit InnovatieVeenkoloniën leek het ons erg leuk om hier het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) bij te betrekken.
12-03-2018
''Schoon erf, schoon water''
Naar verwachting gaat er vanaf juni 2018 het project “Schoon erf, schoon water” van start in het Drentse deel van de Veenkoloniën in het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa’s. Het project wordt gesubsidieerd door Provincie Drenthe en Waterschap Hunze en Aa’s. Akkerbouwers, loonwerkers en melkveehouders, die met gewasbeschermingsmiddelen op hun erf werken, kunnen hierbij subsidie kunnen krijgen voor het doen van investeringen om erfemissie te voorkomen.
02-03-2018
Eindverslag project GPS-Assist
In het praktijknetwerkproject 'Samen de helft minder spuiten' kwam men allerlei praktische problemen tegen in het gebruik van GPS-software en -data.
09-01-2018
Pilotproject Bodem APK werkt aan optimaliseren bodem in Veenkoloniën
Dit najaar is het pilotproject Bodem APK (Analyse, Planvorming en Kwaliteitsverbetering) van start gegaan met akkerbouwers en veehouders uit de Veenkoloniën. Hierin gaan 30 deelnemers aan de slag met het verbeteren van hun bodem aan de hand van een bodem- en waterplan. Akkerbouwer Sijbenga uit Hooghalen is een van de deelnemers. “Ik wil graag duurzaam omgaan met mijn bodem. De bodem is de basis van alles wat er groeit en bloeit.” Deze pilot is een initiatief van Projecten LTO Noord, WUR, LTO Noord en CLM en wordt gefinancierd door Innovatie Veenkoloniën.
15-12-2017
Stand van zaken Project IDA
Het doel van het project IDA is het versnellen van de ontwikkeling van duurzame, robuuste aardappelrassen die een hogere opbrengst combineren met hogere resistentie tegen ziektes en tevens toleranter zijn tegen abiotische stress met een goede kwaliteit en niveaus van inhoudsstoffen zoals zetmeel, eiwitten en suikers.
15-12-2017
Bruisende brainstorm Aardappelmoeheid
Woensdag 6 december jl. werd op de proefboerderij ’t Kompas te Valthermond een uitgebreide brainstormsessie gehouden over aardappelmoeheid. Vijftig deskundigen met diverse achtergrond deelden met elkaar ideeën over de zich aandienende problematiek met virulentere AM populaties en verkenden mogelijke oplossingen.