Actueel
18-10-2017
Project GPS Assist
Op dit moment zijn Wouter Zunneberg, Malko Sweilheim en Martin Lups, oftewel MyPrecision, in samenwerking met Innovatie Veenkoloniën, bezig met het ontwikkelen van een serie winterbijeenkomsten waarin kennis uitgewisseld wordt over GPS-gebruik en het bruikbaar maken van GPS-data. Deze activiteiten vinden plaats onder de projectnaam GPS Assist.
05-10-2017
Nieuwsbrief oktober 2017
In deze herfst-editie: een groot interview met Gerard Manning en zijn ervaringen met de invulling van de verplichte vergroening in het Veenkoloniaal bouwplan.
20-09-2017
Vergroening tijdens de praktijklessen
De praktijklessen van MBO Terra Emmen zijn sinds vorige week van start gegaan op de WUR locatie (proefboerderij) in Valthermond. De lessen startten met een kop koffie, een deel theorie en daarna gaan de eerste- en tweedejaarsleerlingen met een trekker en excursiewagen erachter het veld in.
18-09-2017
Naar een betere bodem, van denken naar doen
Wilt u aan de slag met bodem? Graag brengen wij, namens programma Veenkoloniën, het project Bodem Apk onder uw aandacht. Als deelnemende akkerbouwer of veehouder aan Bodem APK krijgt u aan de hand van een bodem- en waterplan meer inzicht in de bodem op uw bedrijf en in de maatregelen om uw bodem te verbeteren. In de bijlage treft u een flyer met meer informatie.
16-09-2017
Follow Up Tagetes - Zaaitijdenproef
InnovatieVeenkolonien is in juli gestart met de follow up van de vergroeningsexperimenten tagetes die in de herfst van 2016 zijn gestart. Van de follow up is een fotoverslag bijgehouden.
13-09-2017
Nuffield Scholarship update II