Actueel
16-09-2017
Follow Up Tagetes - Zaaitijdenproef
InnovatieVeenkolonien is in juli gestart met de follow up van de vergroeningsexperimenten tagetes die in de herfst van 2016 zijn gestart. Van de follow up is een fotoverslag bijgehouden.
13-09-2017
Nuffield Scholarship update II
20-06-2017
Resultaten vergroeningsexperimenten
In de herfst van 2016 is InnovatieVeenkolonien een proef gestart om te kijken wat de afbraak van PP is als tagetes wordt ingezet als nateelt (in dit geval na winter). Vraag is of tagetes zich dan nog voldoende ontwikkelt en wat dan het opruimende effect op de PP is.
07-07-2017
De oogst is weer begonnen...
En dat levert weer mooie plaatjes op! Heeft u ook een mooie foto om te delen, stuur em op, dan zetten wij deze op de website.
03-07-2017
Nieuwsbrief juni 2017
Een terugblik op de eerste Innovatiedag van donderdag 1 juni. Actueel en innovatief met masterclasses, proefveldbezoeken, bedrijfspresentaties en inspirerende sprekers.
28-06-2017
Nuffield Scholarship trip update
Op 26 oktober heeft Jaap Dun de beurs voor het volgen van een zogenaamde Nuffield Scholarship heeft gewonnen. Deze beurs is afgelopen zomer door de Regiegroep van Innovatie Veenkoloniën beschikbaar gesteld. Een foto-impressie en een kort filmpje over de indrukken die Jaap heeft opgedaan.