Actueel
10-06-2015
Themadag Samenwerking Akkerbouw - Veehouderij
Bijeenkomst georganiseerd door Drents Agro Cluster in samenwerking met AOC Terra, Van Hall Larenstein, Kenniswerkplaats, InnovatieVeenkoloniën.
10-06-2015
Themabijeenkomst Sensortechnologie
Op 22 mei was de eerste van drie thema-bijeenkomsten in het Innovatiecentrum (proefboerderij t Kompas) in Valthermond. De bijeenkomst stond in het teken van sensortechnologie.
22-05-2015
Nieuwe Samenstelling Regiegroep InnovatieVeenkoloniën
De samenstelling van de Regiegroep InnovatieVeenkoloniën is met ingang van 30 april j.l. gewijzigd.
20-04-2015
Grond bewerken op juiste snelheid
Op lichte gronden kan de akkerbouwer schade door stuiven of verslempen voorkomen door een combinatie van maatregelen. Dat blijkt uit onderzoek van PPO en Aequator.
23-03-2015
Opbrengstverhoging door de Kenniswerkplaats Veenkolonien
De Kenniswerkplaats Veenkoloniën werkt samen met studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein, Terra en Wageningen University mee in negen praktijknetwerken.
11-03-2015
Veenkoloniaal gras zorgt voor extra banen in Oost-Groningen
Biobrandstof winnen uit Veenkoloniaal gras en van het restproduct varkensvoer en kunstmest maken. De nog te bouwen Green Goods Farm hoopt dit binnen een paar jaar te realiseren.