Datum
09 november 2015

Bezoek twaalf Palestijnse burgemeesters

Het innovatiecentrum in Valthermond werd op 28 oktober bezocht door een groep Palestijnse burgemeesters.


De heren met hun gevolg werden ontvangen door burgemeester Baukje Galama, tevens vice voorzitter van de Agenda voor de Veenkolonien. De presentaties, die werden gehouden door mevrouw Galama en prof. Rudy Rabbinge werden door twee aanwezige tolken vertaald in het Arabisch.

Ook in de diverse media werd aandacht besteed aan het bezoek waaronder in de Kanaalstreek.