Datum
28 november 2019

Bodem APK: naar een betere bodem, van denken naar doen!

Bodemleven als basis voor duurzame landbouw in de Veenkoloniën

Ben je het eens met de stelling dat de bodem het belangrijkste kapitaal is op en onder je (melkvee- of akkerbouw)bedrijf? Doe dan mee aan Bodem APK!


In de Veenkoloniën (zowel het Groningse als het Drentse deel) is het project Bodem APK van start gegaan. Bodem APK staat voor Analyse, Planvorming en Kwaliteitsverbetering. Als deelnemer krijg je meer inzicht in de bodem op je eigen bedrijf én in de maatregelen om de bodem te verbeteren.

Gedurende twee teeltseizoenen leer je de bodem beter beoordelen en krijg je handvaten om deze te verbeteren. In overleg met een adviseur/begeleider selecteer je een goed en een - in jouw ogen -  minder goed perceel. Op beide percelen worden profielkuilen gegraven en bodemmonsters genomen voor uitgebreide analyses, waarbij o.a. ook het bodemleven wordt meegenomen. Hierbij is ook (beperkt) ruimte voor extra analyses, indien gewenst. Op basis van de resultaten van de kuilen en de analyses worden maatregelen voorgesteld die tot verbetering moeten leiden.

Pilotbedrijf
Als deelnemer ben je onderdeel van een groep met ongeveer 15 collega’s (zoveel mogelijk bij jou in de buurt). Een van hen fungeert ook als pilotbedrijf, waar bijvoorbeeld maatregelen worden uitgetest. Ervaringen worden enkele keren binnen de groep gedeeld bij groepsbijeenkomsten en tijdens demodagen bij het pilotbedrijf. Als er in de groep behoefte is aan verdieping op bepaalde thema’s, dan worden daar deskundigen voor uitgenodigd.

Om mee te doen betaal je een eigen bijdrage van € 400 exclusief BTW. Hieruit worden onder andere de bodemanalyses betaald. Deze worden door één partij uitgevoerd voor alle deelnemers. Zodat de analyses onderling vergelijkbaar zijn.

Ben je geïnteresseerd? Of heb je nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Gerhard Noordhof, (06 - 55 07 45 25 of via e-mail gnoordhof@projectenltonoord.nl)

 

In Bodem APK werken samen: CLM, Wageningen UR, Innovatiecentrum Veenkoloniën en LTO Noord.

Het wordt financieel mogelijk gemaakt door: de provincies Drenthe, Groningen, Innovatiecentrum Veenkoloniën en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, Europa investeert in zijn platteland.