Datum
28 november 2019

Bodem APK: naar een betere bodem, van denken naar doen!

Bodem APK: naar een betere bodem, van denken naar doen!
Bodemleven als basis voor duurzame landbouw in de Veenkoloniën

Ben je het eens met de stelling dat de bodem het kapitaal is onder jouw landbouwbedrijf? Doe dan mee aan Bodem APK!


In de Veenkoloniën (Groningen en Drenthe) is het project Bodem APK van start gegaan. Bodem APK staat voor Analyse, Planvorming en Kwaliteitsverbetering. Deelnemende akkerbouwers (en melkveehouders) krijgen meer inzicht in de bodem op het eigen bedrijf én in de maatregelen om de bodem te verbeteren.

Bodemleven
Gedurende twee teeltseizoenen leren deelnemers zelf de bodem beter beoordelen en krijgen ze handvaten om bodemverbetering toe te passen. In overleg met de adviseur/begeleider wordt een goed en een minder goed perceel geselecteerd. Op beide percelen worden profielkuilen gegraven en worden bodemmonsters genomen voor uitgebreide analyses, waarbij o.a. ook het bodemleven wordt meegenomen. Hierbij is ook (beperkt) ruimte voor extra analyses, indien gewenst. Op basis van de resultaten van de kuilen en de analyses worden maatregelen voorgesteld die tot verbetering moeten leiden.

Pilotbedrijf
Deelnemers zijn onderdeel van een groep van ongeveer 15 collega’s uit de regio; een van hen fungeert ook als pilotbedrijf, waar bijvoorbeeld maatregelen worden uitgetest. Ervaringen worden enkele keren binnen de groep gedeeld bij groepsbijeenkomsten en demonstraties bij het pilotbedrijf. Als er behoefte is aan verdieping op bepaalde thema’s, kunnen daar deskundigen voor worden uitgenodigd.

Meedoen
Wie mee wil doen betaalt een eigen bijdrage van € 400 exclusief BTW. Hieruit worden onder andere de bodemanalyses betaald. Deze worden door één partij uitgevoerd voor alle deelnemers. Zodat deze analyses onderling vergelijkbaar zijn.

Aanmelden
Bent u geïnteresseerd? Meld u dan aan via de website www.bodemapk.nl. Wilt u meer informatie? Bel met projectleider Gerhard Noordhof 088-8886677.

In Bodem APK werken samen: CLM, Wageningen UR, Innovatiecentrum Veenkoloniën en LTO Noord.

Het wordt financieel mogelijk gemaakt door: de provincies Drenthe, Groningen, Innovatiecentrum Veenkoloniën en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, Europa investeert in zijn platteland.