Datum
29 juni 2020

Bodem APK Veenkoloniën: GEZOCHT MELKVEEHOUDERS!

Beste melkveehouder, bent u het eens met de stelling dat de bodem het kapitaal is onder uw melkveebedrijf? Doe dan mee aan het project Bodem APK: er is nog ruimte om mee te doen!


Bodem APK staat voor Analyse, Planvorming en Kwaliteitsverbetering. Als deelnemer krijgt u meer inzicht in uw bodem én in specifieke maatregelen om uw bodem te verbeteren.

Bodem APK: van denken naar doen
In twee teeltseizoenen leert u de bodem op uw eigen perceel (nog) beter te beoordelen en krijgt u voldoende handvaten om de bodemverbetering toe te passen. In overleg met een deskundige adviseur/begeleider wordt een goed en een minder goed perceel geselecteerd. Op beide percelen worden profielkuilen gegraven en bodemmonsters genomen voor uitgebreide analyses, waarbij o.a. het bodemleven wordt meegenomen. Indien gewenst is hierbij (eventueel) ruimte voor extra analyses. Op basis van de resultaten van de profielkuilen en analyses worden maatregelen voorgesteld.

Pilotbedrijf
Als deelnemer bent u onderdeel van een groep van 10 tot 15 collega’s uit de regio; een van hen fungeert ook als pilotbedrijf, waar bijvoorbeeld maatregelen worden uitgetest. Op het pilotbedrijf wordt kennis en ervaring met elkaar uitgedeeld tijdens groeps- en veldbijeenkomsten. Als er behoefte is aan verdieping op bepaalde thema’s, kunnen daar deskundigen voor worden uitgenodigd.

Meedoen
Als u mee wilt doen, betaalt u een eigen bijdrage van € 400 exclusief BTW. Hieruit worden onder andere de bodemanalyses betaald. Deze worden door één partij uitgevoerd voor alle deelnemers. Zodat deze analyses onderling vergelijkbaar zijn.

Aanmelden
Veel akkerbouwbedrijven hebben zich inmiddels aangemeld, maar we willen ook graag een groep vormen met melkveehouders.

Bent u geïnteresseerd?
Meld u dan aan via de website. Wilt u meer informatie? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met Gerhard Noordhof (projectleider) op 088-8886677 of via gnoordhof@projectenltonoord.nl

In Bodem APK werken samen: CLM, Wageningen UR, Innovatiecentrum Veenkoloniën en LTO Noord.

Het wordt financieel mogelijk gemaakt door: de provincies Drenthe, Groningen en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, Europa investeert in zijn platteland.