Datum
16 september 2017

Follow Up Tagetes - Zaaitijdenproef

InnovatieVeenkolonien is in juli gestart met de follow up van de vergroeningsexperimenten tagetes die in de herfst van 2016 zijn gestart. Van de follow up is een fotoverslag bijgehouden.


Foto 1 en 2: 21 juli 2017
De eerste groenbemesters zijn ingezaaid. De eerste zaai bestaat uit Tagetes en nog twee andere objecten.  (T1= Tagetes, Japanse haver en vergroeningsmengsels).

Foto 3 en 4: 24 juli 2017
Door Loonbedrijf Joldersma is rondom de proef, op de rest van het perceel de Tagetes ingezaaid.

Foto 5 en 6: 16 en 17 augustus 2017
De tweede zaai vindt vandaag plaats. De tweede zaai bestaat uit Tagetes, Japanse Haver en Bladrammenas. (T2) De tweede zaai is uitgevoerd op 16 en 17 augustus. 

Foto 7 t/m 10: 11 septeber 2017
De derde (en tevens de laatste) zaai is ingezaaid op 11 september. De derde zaai bestaat uit Tagetes, Japanse Haver en Bladrammenas. De stroken tussen de proeven worden ingezaaid met Japanse Haver. 

Het doel van de vergroeningsexperimenten van de herfst was om te kijken wat de afbraak van PP is als tagetes wordt ingezet als nateelt (in dit geval na wintergerst). Vraag is of tagetes zich dan nog voldoende ontwikkelt en wat dan het opruimende effect op de PP is.