Bodemmiddag: leven in de Veenkoloniale bodem!

Leven in de Veenkoloniale bodem!


Innovatie Veenkoloniën kijkt terug op een geslaagde bodemmiddag. Ongeveer 100 belangstellenden trotseerden het stormachtige weer om de bodemmiddag te kunnen bijwonen. Graag willen we de sprekers Theo Mulder (Mulder Agro), Gera van Os (Aeres Hogeschool) en Johan Specken (WUR) bedanken voor de interessante presentaties.


De bodemmiddag is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Innovatie Veenkoloniën en de projecten Kringlooplandbouw Veenkoloniën en Bodem APK