Datum
01 mei 2017

HLB is gestart met project 'Veenkoloniale AM precies in beeld'

In de Veenkoloniën zien we sinds een aantal jaren een toename van “hoge” besmettingen met aardappelmoeheid. En dit wordt niet alleen gevonden na de teelt van vatbare of laag resistente rassen. Op meerdere bedrijven loopt de populatie ook tijdens de teelt van een hoog AM-resistent ras op.


Onze ervaring is dat als dit niet tijdig wordt ontdekt en aangepakt, het hierna erg lastig kan worden om de uitgeselecteerde populatie weer naar een niet schadelijk niveau te brengen. Genoeg reden voor het HLB om een project op te zetten om de reeds aanwezige kennis over het beheersen van aardappelmoeheid te delen met telers en nieuwe kennis en ervaringen met de “nieuwe” AM populaties te vergaren en te delen. Dit project is in december 2016 gehonoreerd en het heet “Veenkoloniale AM precies in beeld”

Voor het project, dat tot zomer 2019 loopt, hebben al een groot aantal deelnemers zich ingeschreven, en aanmeldding hiervoor is nog steeds mogelijk.

In dit project wordt eerst per bedrijf, per perceel, de AM situatie in beeld gebracht. Aan de hand van de beschikbare kennis van de AM situatie wordt advies gegeven over de juiste vervolgstappen. Denk hierbij vooral aan rassenkeuze, bemonstering, rassenkeuzetoetsen en andere aanvullende maatregelen. Tijdens het project zal deze advisering door toename van informatie van de percelen specifieker worden.

Voor informatie over dit project en/of aanmelden hiervoor kunt u contact opnemen met  Machiel Goosen m.goosen@hlbbv.nl tel: 06-15182516 

Dit project wordt gefinancierd vanuit het ELFPO. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.