Datum
03 april 2017

IDA-Investeren in Duurzame Aardappelrassen

De aardappelteelt is een van de belangrijkste economische hoekstenen van de akkerbouw in de Veenkoloniën en omstreken. Sinds de opkomst van industriële verwerking van aardappelen vanaf midden 19e eeuw is de teelt steeds intensiever geworden met alle gevolgen van dien voor ziektedruk en bodemvruchtbaarheid.


Om de teelt ook in de toekomst gezond en rendabel te houden werken Averis Seeds en HZPC Research in het IDA project samen aan de ontwikkeling van nieuwe, duurzame aardappelrassen. Rassen met een hoge mate van resistentie tegen belangrijke ziektes zoals aardappelmoeheid, wratziekte en Phytophthora. Rassen die efficiënt omgaan met beschikbare meststoffen en mineralen. En die een hoge opbrengst geven onder de steeds verschillende omstandigheden waar de praktijkteelt mee te maken heeft. Om dat mogelijk te maken onderzoeken wij de erfelijke eigenschappen en hoe die leiden tot de in de praktijk waargenomen raseigenschappen. Met die informatie in de hand kunnen wij gerichter, met meer kans van slagen, nieuwe rassen ontwikkelen voor een duurzame aardappelteelt.

 

 

Dit project wordt gefinancierd vanuit het ELFPO. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.