Datum
15 mei 2019

Innovatiedag 2019: Mechanische onkruidbestrijding in aardappelen, suikerbieten en cichorei


Op dinsdag 28 mei 2019 organiseert InnovatieVeenkoloniën, in samenwerking met IRS, Avebe, Suiker Unie, WUR Open Teelten en Sensus, alweer haar derde Innovatiedag. Dit jaar met het thema: Dág, onkruid!


De onkruidbestrijding zonder inzet van middelen is niet eenvoudig. Toch zijn er tegenwoordig veel mogelijkheden op het gebied van mechanische onkruidbestrijding. Deze mogelijkheden kunnen worden ingezet als alternatief voor de gangbare middelen, maar ook als ondersteuning.

Deze mogelijkheden willen we graag laten zien in het demoveld onkruidbestrijding in aardappelen, suikerbieten en cichorei door een aantal objecten aan te leggen waar mechanische onkruidbestrijding in wordt toegepast. In sommige objecten wordt uitsluitend mechanisch onkruid bestreden. In andere objecten zal aan de basis het onkruid chemisch worden bestreden en aansluitend mechanisch worden gewerkt.

Tijdens de open dag zal het resultaat hiervan getoond worden en wordt een toelichting gegeven met welke strategie is gewerkt. Verschillende middelen, zoals de wiedeg, brander, aanaardtechniek en (camera)schoffel worden waar nodig ingezet.

Wilt u zich opgeven voor de Innovatiedag op 28 mei? Dat kan via deze link!