Datum
06 mei 2019

Innovatiedag 2019: nieuwe combinaties van herbiciden voor een schoon bietenperceel

Nieuwe combinaties van herbiciden voor een schoon bietenperceel 

Op dinsdag 28 mei 2019 organiseert InnovatieVeenkoloniën, in samenwerking met IRS, Avebe, Suiker Unie, WUR en Sensus, alweer haar derde Innovatiedag. Dit jaar met het thema: Dág, onkruid!


De chemische onkruidbestrijding in de suikerbieten is de afgelopen tientallen jaren relatief gemakkelijk geweest. De opkomst van het lage doseringen systeem halverwege de jaren tachtig en de toename van het aantal toegelaten onkruidbestrijdingsmiddelen (herbiciden) daarna hebben daar aan bijgedragen. Op dit moment lijkt het erop dat de toelating van een aantal belangrijke middelen voor de bieten binnen enkele jaren dreigt te vervallen. Daarnaast worden veel actieve stoffen van bekende herbiciden in bieten de komende jaren opnieuw beoordeeld, waarbij een nieuwe toelating (herregistratie) niet vanzelfsprekend is. Omdat het belangrijk is hier onderzoek naar te doen, heeft het IRS een proefveld aangelegd met nieuwe herbicidencombinaties (met name zonder fenmedifam/desmedifam).

De vraag die centraal staat is ‘Zijn desmedifam/fenmedifam vervangbaar?’ Desmedifam/fenmedifam zijn belangrijke herbiciden in bieten die momenteel ter discussie staan. Beide middelen hebben een goede contactwerking tegen onkruiden, waardoor het belangrijke middelen zijn in het lage doseringen systeem. Het is een uitdaging om hiervoor geschikte alternatieven te vinden met de beschikbare middelen in bieten. Door gebruik te maken van een brede combinatie, meerdere middelen in een lage dosering, wordt bekeken of deze combinaties een goede onkruidbestrijding geven zonder noemenswaardige gewasschade.

Benieuwd naar de andere onderwerpen van de Innovatiedag? Komende weken zullen we regelmatig updates plaatsen.

Houd onze website dus in de gaten!