Datum
13 mei 2019

Innovatiedag 2019: Onkruidbestrijding in zetmeelaardappelen

Op dinsdag 28 mei 2019 organiseert InnovatieVeenkoloniën, in samenwerking met IRS, Avebe, Suiker Unie, WUR Open Teelten en Sensus, alweer haar derde Innovatiedag. Dit jaar met het thema: Dág, onkruid!


Voor een optimale zetmeelopbrengst en beschadigingsvrij oogsten is het van belang dat het gewas groeit zonder concurrentie van verschillende onkruiden. De wijze van onkruidbestrijding is mede afhankelijk van de wijze en tijdstip van de rugopbouw. In de praktijk worden verschillende methoden van rugopbouw gebruikt: Gelijktijdig met het poten, rond opkomst van de aardappelen of vlak voor sluiting van het gewas.

In een demo biedt Avebe u een aantal mogelijkheden hoe de onkruidbestrijding uitgevoerd kan worden in combinatie met de verschillende wijze van rugopbouw. Daarnaast zijn er ontwikkelingen op het gebied van mechanische onkruidbestrijding, die als alternatief kunnen dienen voor de chemische onkruidbestrijding.


Houd onze website in de gaten voor meer updates over het programma! Wilt u zich aanmelden voor de Innovatiedag? Dat kan via deze link!