Datum
14 mei 2019

Innovatiedag 2019: Plantspecifiek aardappelopslag bestrijden met DynamicDosePlus

 

Op dinsdag 28 mei 2019 organiseert InnovatieVeenkoloniën, in samenwerking met IRS, Avebe, Suiker Unie, WUR Open Teelten en Sensus, alweer haar derde Innovatiedag. Dit jaar met het thema: Dág, onkruid!


In de praktijk wordt aardappelopslag in suikerbieten beheerst met een lage volveldse dosering lontrel of goltix, aangevuld met het handmatig verwijderen of aanstippen van de planten. De vraag is of dit efficiënter kan? Met een drone kunnen foto’s van het perceel worden gemaakt en met een herkenningsalgoritme kunnen individuele aardappelopslagplanten herkent worden. Met Agrifac Dynamic Dose Plus kan vervolgens per 25 cm de afgifte geregeld worden en daarmee individuele opslagplanten behandeld worden.

Om te zien welke voordelen dit biedt ten aanzien van middelbesparing, voorkomen van groeiremming op de rest van het perceel en de milieubelasting is er een demoveld aangelegd. Op de Innovatiedag wordt hierop dieper ingegaan.

Benieuwd naar de andere onderwerpen van de Innovatiedag? Komende weken zullen we regelmatig updates plaatsen. Houd onze website dus in de gaten!


Wilt u zich opgeven? Dat kan via deze link!