Datum
18 mei 2017

Innovatiedag inclusief punt voor uw spuitlicentie

Op donderdag 1 juni organiseert InnovatieVeenkoloniën de eerste Innovatiedag; actueel en innovatief met masterclasses, proefveldbezoeken, bedrijfspresentaties en inspirerende sprekers.


Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland geeft deze middag zijn visie op de actuele ontwikkelingen in de landbouw in Nederland en meer specifiek in de Veenkoloniën. Er is ruim aandacht voor de actualiteit, zoals erfafspoeling en spoelplaatsen, spuittechnieken, energiebesparing en de inzet van groenbemesters. De onderwijspartners van de kennis-werkplaats presenteren zich met o.a. een graafsimulator en met recente onderwijsopdrachten, zoals uien en voederbieten! En als uitsmijter de eerste uitvoering van het veenkoloniaal aardappellied. Kortom genoeg te beleven! 

Spuitlicentie-punt 
Door de Innovatiedag bij te wonen kunt u een punt halen voor de continuering van uw spuitlicentie voor het thema ‘teelt’.Wilt u hiervan gebruik maken, geef dit dan op bij uw aanmelding. Neem uw actuele licentiepas en een geldig identiteitsbewijs mee. U bent vanaf 12.30u van harte welkom op de Proefboerderij ’t Kompas in Valthermond. Aanmelden kan via patty@innovatieveenkolonien.nl

Masterclasses, vier actuele onderwerpen
De actualiteit is ook de rode draad tijdens de masterclasses, de deelnemers hebben de keuze uit de volgende onderwerpen:

Aardappelmoeheid: De Veenkoloniën kampt sinds jaren met besmettingen met aardappelmoeheid. Genoeg reden voor het HLB om een project op te zetten om de reeds aanwezige kennis over het beheersen van aardappelmoeheid te delen met telers en de nieuwe kennis en ervaringen met de steeds veranderende en soms ‘nieuwe’ AM populaties te vergaren en ook te delen.

Rassenveredeling: Om de teelt van het gewas aardappels ook in de toekomst gezond en rendabel te houden werken Averis Seeds en HZPC Research in het IDA project samen aan de ontwikkeling van nieuwe, duurzame  aardappelrassen.  

Drones: Tegenwoordig zijn drones enorm populair. Vanuit de lucht is vaak veel meer te zien dan vanaf de grond. De beelden van een drone kunnen telers helpen bij de bedrijfsvoering.  In deze masterclass gegeven door Wageningen Universiteit en Research wordt ingegaan op de praktijkrijpe toepassingen met drones in de richting van teeltadvisering en geeft men een kijkje in toekomstige toepassingen. Daarnaast is er aandacht voor de actualiteit van de drones-techniek en cameratechnologie. Dit in samenwerking met de Dronehub GAE (Groningen airport Eelde) en haar partners waaronder NHL (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden)  en Omni-Drones Academy.

Vergroeningsexperimenten (o.a. tagetes): InnovatieVeenkolonien experimenteert al 3 jaar met vanggewassen die kunnen worden ingezet voor de verplichte vergroening.  In 2016/2017 heeft de focus, naast biodiversiteit-aspecten, gelegen op het effect van Tagetus (afrikaantjes) als nateelt op de reductie van aaltjes. In deze masterclass  worden de resultaten gepresenteerd van dit experiment.

U komt toch ook?