Datum
18 december 2017

Inschrijven workshop GPS-Assist

In januari en februari 2018 organiseert MyPrecision samen met Innovatie Veenkoloniën onder de naam GPS-Assist een workshop voor akkerbouwers met als thema’s GPS in de praktijk en het bruikbaar maken van GPS-data.


Het worden geen bijeenkomsten waarin u achterover kunt leunen om hapklare brokken informatie tot u te nemen. Bedoeling is om (wederzijds) vragen te stellen over GPS-toepassing en databeheer en samen kennis en ervaringen uit te wisselen.

De bijeenkomsten zullen gehouden worden op ’t Kompas, Noorderdiep 211 te Valthermond (grote zaal). Op basis van de inschrijvingen wordt bekeken of het zinvol is om ook op andere locaties bijeenkomsten te organiseren.

De workshop GPS-Assist bestaat uit een combinatie van twee bijeenkomsten (A en B) en deze combinatie van bijeenkomsten wordt bij voldoende belangstelling drie keer georganiseerd. U kunt kiezen uit drie avonden voor deelname aan bijeenkomst A en uit drie ochtenden voor deelname aan bijeenkomst B (zie inschrijfformulier).

Bij onvoldoende inschrijvingen wordt het aantal bijeenkomsten gereduceerd.
 

Programma bijeenkomst A
De avondbijeenkomst zal bestaan uit vijf blokken. In ieder blok wordt informatie gepresenteerd, maar wordt vooral ook tijd ingeruimd om in te gaan op vragen, praktische knelpunten en ‘best practices’.

De blokken zijn:

1.Wat is GPS en wat kan je er mee?

2.Manieren om geodata (o.a. perceelsgrenzen en AB-lijnen) in te winnen

(pauze)

3.Beheer van geodata en uitwisseling van AB-lijnen

4.(Geo)data als nieuwe productiefactor

5.Gezamenlijke voorbereiding van bijeenkomst B (aanreiken suggesties voor programma)
 

Programma bijeenkomst B
De ochtendbijeenkomst zal grotendeels buiten plaatsvinden. Invulling: bespreken van best practices en vraagstukken uit bijeenkomst A en deze toepassen in de praktijk. Deelnemers nemen 1 of 2 trekkers mee met verschillende GPS-systemen, zodat kan worden geoefend in het importeren, exporteren en uitwisselen van GPS-data. Indien gewenst/mogelijk wordt in het veld getest of de trekker(s) het uitgestippelde pad nauwkeurig volgen.


Inschrijvingskosten
De inschrijvingskosten voor deelname aan de workshop GPS-Assist (sessies A+B) zijn €75. Indien u alleen deelneemt aan sessie A of B (wat wij niet aanraden) geldt hetzelfde bedrag

U kunt zich inschrijven door voor 5 januari 2018 het bedrag van €75 over te maken naar rekening NL90 ABNA 0484506277 t.n.v. De Priorij Advies onder vermelding van “GPS-Assist”.

Tevens verzoeken wij u om het Inschrijfformulier (links te downloaden) in te vullen en te mailen naar wouter.zunneberg@myprecision.nl