Introductieadvies (her)introductie voederbietenteelt

Het ‘vergeten’ ruwvoeder voederbieten biedt belangrijke voordelen voor de akkerbouw, de melkveehouderij, het milieu en de omgeving in de Veenkoloniën. Het gewas geeft hoge opbrengsten en draagt bij aan het meer zelfvoorzienend maken van de melkveehouderij. De teelt van voederbieten lijkt een nieuw verdienmodel te kunnen worden in de Veenkoloniën voor akkerbouw en veehouderij.  Het gewas kan bijdragen om de kringlopen van de landbouw beter sluitend te kunnen maken.


Aanleiding
In opdracht van Innovatie Veenkoloniën is gevraagd een innovatieadvies te schrijven om te inventariseren of er een (vervolg) project wenselijk is voor stimuleren van de introductie van de voederbietenteelt in de Veenkoloniën. Er wordt antwoord gegeven op een aantal vragen:

  1. Hoe is de samenwerking tussen akkerbouw- en melkveebedrijven en in welke vorm werken akkerbouw- en melkveebedrijven samen?
  2. Wat is de technisch, economische potentie van de voederbietenteelt en wat is de invloed globaal op milieu en omgeving?

Samenwerking
Er zijn 50 akkerbouwers en melkveehouders geïnterviewd door leerlingen van Terra MBO Emmen. Zo’n circa 80% van de ondervraagden werkt al samen op gebied van bijvoorbeeld grondruil, mestafzet, machine- en kennisruil. De melkveehouders en akkerbouwers telen voederbieten vooral voor een hoger saldo per ha of per koe, voor een betere diergezondheid, voor kwalitatief betere melk en voor een goed bouwplan. Dit zijn belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle voederbietenteelt in de regio.

Bedrijfseconomisch
Er is vanuit de melkveehouderij behoefte aan 500 tot maximaal 2.800 ha voederbieten in de Veenkoloniën. Bij een 1:4  rotatie kan dit deels op bijvoorbeeld tijdelijk grasland. In 2018 bedroeg de teelt 129 ha. Er worden in onze regio veel gewassen verbouwd waarvoor voederbieten een goed alternatief of een nuttige toevoeging in de rotatie kunnen zijn. Voordelen zijn dat de voederbietenteelt de mineralenbalans verbetert, de ziektedruk verlaagt en de opbrengst verhoogt. Het meest genoemde voordeel van voederbieten naast de hoge energieopbrengst en de relatief hoge DVE-waardering is de stikstofbenutting; voederbieten gaan in het najaar nog een aantal maanden door met de opname van stikstof nadat mais gestopt is met stikstofopname. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is qua hoeveelheid actieve stof ongeveer gelijk aan mais.

Meer informatie?

Wilt u de uitgebreide informatie doorlezen, download dan het complete advies (linkerkant op deze pagina). Heeft u vragen en/of opmerkingen, laat het ons weten via deze link!