Datum
19 februari 2014

Kansen voor samenwerking tussen akkerbouwers en melkveehouders

Er zijn volop kansen voor meer samenwerking tussen akkerbouwers en melkveehouders in de Veenkoloniën. Bijvoorbeeld door het telen van voedergewassen door akkerbouwers voor de veestapel van melkveehouders.


Of door het leveren van mest vanuit de melkveehouderij aan de akkerbouw. In bijgevoegd artikel (Nieuwe Oogst, 8 februari) wordt ingegaan op de kansen en mogelijkheden van samenwerken in de veenkoloniale landbouw. Lees hier het hele artikel.