Datum
07 december 2017

Projecten van de Kenniswerkplaats!

De kenniswerkplaats is onderdeel van InnovatieVeenkoloniën en laat de samenwerking zien tussen het bedrijfsleven, de regio en het onderwijs! Ook is InnovatieVeenkoloniën regelmatig als opdrachtgever betrokken bij verschillende projecten. In dit artikel beschrijven studenten van Terra MBO Emmen, de projecten waar ze via InnovatieVeenkoloniën mee bezig zijn. Innovatie Veenkoloniën als opdrachtgever
''Stichting Terra Outside Projects (TOP) wordt bestuurd door studenten van het laatste jaar niveau vier. De werknemers van deze stichting zijn de studenten van klas twee. Iedereen heeft zijn eigen functie in het bestuur. Dit geeft de student de kans om zich zelf te groeien in aspecten die hij of zij wil ontwikkelen.

Deze onderstaande projecten worden uitgevoerd door Stichting TOP waarvan Innovatie Veenkoloniën de opdrachtgever is. Dit artikel is geschreven door studenten van Stichting TOP om te laten zien hoe de studenten dit ervaren.

Van veldonderzoek naar presenteren
Wij zijn een paar studenten van veehouderij en hebben ons bezig gehouden met het project groenbemesters. Vanuit Innovatie Veenkoloniën kregen we de vraag om uit te zoeken wat de voor- en nadelen zijn van de groenbemesters als; afrikaantjes, bladrammenas, gele mosterd, Japans haver en Italiaans raaigras. Hierin werd rekening gehouden met het bouwplan, zaaitijden, aaltjes, organische stof en eventuele insecten die in het gewas voorkomen. Tijdens het onderzoek zijn we op bezoek geweest bij een aantal boeren uit de regio om te vragen naar hun ervaringen van groenbemesters ook hebben we met Agrifirm hier over gesproken.

Via de bronnen van internet en de verkregen informatie vanuit onze gesprekken, hebben we een presentatie opgesteld. Deze hebben we gepresenteerd aan boeren uit de omgeving van Valthermond tijdens ‘’de vergroening in praktijk dag’’ 1 december.

Aardappel kneuzer
Wij zijn half september met dit project begonnen. De opdracht is om te kijken of de aardappel kneuzer helpt tegen het aardappel opslag voor volgend jaar. We hebben proefveldjes uit gezet op het perceel van 150 meter bij 1,5 meter met meerdere aardappelrassen (BMC,  Merenco).  Per ras hebben we drie verschillende veldjes waarbij we de kneuzer aan en uit hadden staan en de kleine aardappeltjes opvingen.

Bij de BMC hadden we 1100 kleine aardappeltjes en die wegen 11,3 kilo  en bij de Merenco hadden we 660 kleine aardappeltje en die wegen 7,3 kilo.

In het voorjaar als de bieten gezaaid en opgekomen zijn, gaan we bekijken hoeveel  opslag er tussen de planten staat en of er verschil is met het kneuzen of niet kneuzen. Wij vinden dit een heel  interessant project en hopen dat we verschil zien in het gewas zodat  we kunnen concluderen dat deze uitvinding ook helpt bij het bestrijden van aardappel opslag in de suikerbieten.

Voederbieten onderzoek in Leeuwarden
Op 7 november 2017 zijn wij (Nicolien, Jenita, Rob en Daan) samen met Ine (docent) naar Van Hall, een hogeschool te Leeuwarden, geweest.  We hebben hier  voederbieten onderzocht.

Wij hebben meerdere voeder bieten meegenomen en Rob heeft vooraf  een aantal voeder bieten bij Pieter Karst Bouma(Melkveehouder) opgehaald. Tevens hadden wij ook een aantal voeder bieten mee die al een aantal dagen voor het onderzoek gerooid waren. Uit alle bieten hebben wij het sap geperst en dit is onderzocht.  Helaas was een gedeelte van het meetapparatuur stuk en konden wij niet alles onderzoeken, dit was natuurlijk heel jammer. Een laborant van Van Hall was bereid de bieten opnieuw te onderzoeken toen het meetapparatuur weer functioneerde.

Nadat wij het sap uit de bieten hebben geperst hebben we een nulmeting gemaakt. Aan de hand van glucose en sucrose van deze nulmeting konden wij het bieten sap monsteren. De uitslagen hiervan krijgen wij nog gemaild. Zodra we de uitslagen hiervan hebben gekregen gaan wij deze verder verwerken in een verslag zodat je een overzicht hebt. Doordat niet alle informatie bij ons bekend is moeten wij hier naar op zoek. '

         ​          


Heeft u ook een interessante vraag of project voor onze studenten? Mail dan naar rieke@innovatieveenkolonien.nl of klik op deze link