Datum
15 april 2015

Koningspaar bezoekt InnovatieVeenkoloniën

Op dinsdag 17 februari bezocht het koningspaar de Veenkoloniën. Prominent onderdeel tijdens deze dag was een bezoek aan InnovatieVeenkolonien in cultuurcentrum Van Beresteyn te Veendam.


Tijdens het bezoek kwamen de Koning en de Koningin in gesprek met vertegenwoordigers van een viertal onderdelen van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën: Solanic, PlantValue en Bodem&Water. Ook spraken zij met vier jongeren uit het gebied die een landbouwopleiding volgen en een toekomst zien in de agrarische sector. Het koningspaar toonde zich zeer geïnteresseerd in de manier waarop de innovatie in de agrosector wordt aangepakt.