Fysieke investeringen Veenkoloniën aan te vragen: POP 3 opengesteld

Landbouwers in de Veenkoloniën kunnen weer subsidie aanvragen voor fysieke investeringen in het duurzaam maken van hun bedrijf. De subsidie kunt u o.a. ontvangen voor: 

  • Machine's voor mechanische onkruidbestrijding c.q. loofbehandeling
  • Systemen voor precisielandbouw
  • Investeringen in duurzame bewaartechnieken
  • Investeringen voor grondbewerking
  • Systemen voor driftreducerende spuittechnieken
  • En andere investeringen (zie openstellingsbesluit, te downloaden aan de linkerzijde van de pagina). 
     

Het subsidiepercentage is 40% en kan worden aangevraagd  tot en met 29 augustus 2019!

Voor meer informatie of vragenen het indien en van een verzoek verwijzen we u door naar de website van SNN