Datum
18 september 2017

Naar een betere bodem, van denken naar doen

Update: de eerste twee groepen zitten vol. Mocht u zich nog willen opgeven dan komt u op de reservelijst! 

Wilt u aan de slag met bodem? Graag brengen wij, namens programma Veenkoloniën, het project Bodem Apk onder uw aandacht. Als deelnemende akkerbouwer of veehouder aan Bodem APK krijgt u aan de hand van een bodem- en waterplan meer inzicht in de bodem op uw bedrijf en in de maatregelen om uw bodem te verbeteren. In de bijlage treft u een flyer met meer informatie.


Er is beperkt plaats dus meld u snel aan voor ‘Bodem APK - bodemleven als basis voor duurzame landbouw in de Veenkoloniën’.

Wat kost het?
De activiteiten in deze fase kosten u niets. Als de POP3-subsidieaanvraag wordt gehonoreerd voor het grotere Bodem APK project kunt u bovendien volgend jaar als deelnemer hierin doorstromen. Hier krijgt u twee jaar begeleiding tijdens het APK-proces. U maakt dan deel uit van een regiogroep met ca. 15 collega-boeren. Binnen elke groep is er 1 bodempilotbedrijf waar een praktisch experiment wordt uitgevoerd dat de groep heeft aangedragen. Daarnaast zijn er meerdere demodagen. We gaan er vanuit dat bodemanalyses op het bedrijf beschikbaar zijn.

Aanmelden en/of meer informatie
Stuur een e-mail met uw naam en adres en telefoonnummer naar: fvdmolen@projectenltonoord.nl ovv deelnemer Bodem APK Veenkoloniën of bel met 06-83164251