Datum
24 augustus 2016

Nieuwe demo vergroening opgestart

Voor het derde opeenvolgende jaar wordt er door InnovatieVeenkolonien geëxperimenteerd met vanggewassen die kunnen worden ingezet voor de verplichte vergroening. 


Na eerdere experimenten in de winter van 2014/2015 en 2015/2016 waarbij voor een 4-tal GLB- mengsels de verschillen in ondergrondse en bovengrondse biodiversiteit is onderzocht, richten we ons nu met name op de effecten die tagetus (afrikaantjes) kan hebben op de reductie van aaltjes als het niet jaarrond wordt geteeld maar als vanggewas na (in dit geval) wintergerst. In de proef wordt tagetus op 3 verschillende tijdstippen ingezaaid en vergeleken met 3 GLB- mengsels. Op de foto ziet u de verschillende vakken, zoals die nu en de komende weken worden aangelegd.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met InnovatieVeenkolonien, tel: 0599-820396.