Datum
22 mei 2015

Nieuwe Samenstelling Regiegroep InnovatieVeenkoloniën

De samenstelling van de Regiegroep InnovatieVeenkoloniën is met ingang van 30 april j.l. gewijzigd. Nieuw in de Regiegroep zijn Johan Russchen (Avebe), die het voorzitterschap heeft overgenomen en Dirk Jan Beuling die de nieuwe vertegenwoordiger is geworden namens LTO Noord. Hilbrand Sinnema vertegenwoordigt nu het waterschap Hunze en Aa's.


De Regiegroep InnovatieVeenkoloniën is verantwoordelijk voor de uitvoering en verdere ontwikkeling van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën en bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties die bij het innovatieprogramma betrokken zijn.

Op de foto v.l.n.r.: Chris de Visser, Hilbrand Sinnema, Henk Staghouwer, Peter Bruinenberg, Johan Russchen (voorzitter), Wim Cnossen, Jan de Jong (plv. Jaap Verhulst) en Dirk Jan Beuling. Op de foto ontbreken Nanne Sterenborg en Jaap Verhulst.