Datum
24 april 2017

Onderzoeksrapport voederbieten

Hiernaast kunt u het onderzoeksrapport downloaden over de teelt van het gewas voederbieten, dit onderzoek is uitgevoerd in de Veenkoloniën, Drenthe. Het verslag is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek uitgevoerd door studenten van de Aeres hogeschool Dronten in samenwerking met studenten van het Terra Mbo Meppel & Emmen. 


Uit de conclusies van het rapport blijkt dat voederbieten een positieve invloed hebben op de melkproductie/voeropname, de opbrengsten van een ha. zijn hoog en de voederbiet gaat zeer efficiënt om met mest. Deze  factoren maken de voederbiet tot een succesvol voedergewas.

Echter voor derogatie is het voor veehouders niet altijd mogelijk om voederbieten in het teeltplan op te nemen. Een samenwerking met akkerbouwen kan dan oplossing bieden. Het saldo van een ha. voederbieten is voor een akkerbouwer berekend en dit is nog beter als dat van een ha. snijmais.