Datum
06 maart 2020

Precisiebemesting, wat kan ik ermee op mijn bedrijf

In deze bijeenkomst is verder ingegaan op de rol van precisiebemesting en in hoeverre die kan bijdragen aan de bedrijfsvoering en het sluiten van kringlopen. De bijeenkomst werd samen met Innovatie Veenkoloniën georganiseerd, een interessante ochtend over het onderwerp precisiebemesting.


Na een inleiding door Wouter Zunneberg (Precisielandbouw heeft alleen zin als je de bodem goed in kaart hebt) gingen Jeroen Verschoore (Kalibreren is een sleutelwoord voor precisielandbouw, precisielandbouw is geen doel op zich; Het weer blijft een lastige factor) en Christel Thijssen  (zorg dat alle data vergelijkbaar zijn; Christel heeft al veel ervaring opgedaan met drones), twee dienstverleners met ruime ervaring in het tot waarde brengen van precisietechnologie vertellen wat precisiebemesting (op basis van gewasmonitoring en taakkaarten) voor de akkerbouwer of melkveehouder kan betekenen.