Presentaties netwerkbijeenkomst 22 november

Agenda voor de Veenkoloniën 

We blikken zeer positief terug op de netwerkbijeenkomst van vrijdag 22 november. De rode draad van het programma: natuurinclusieve landbouw. Dankzij de sprekers is de ochtend onzettend geslaagd en willen we nogmaals ook via deze weg onze dank uitspreken! 


Heeft u de netwerkbijeenkomst gemist? Of wilt u alle informatie nog eens rustig nalezen? Dat kan! Aan de linkerzijde van de pagina kunt u de presentaties van de sprekers downloaden. 

Presentaties (downloaden aan de linkerzijde)

Stand van zaken InnovatieVeenkoloniën door Johan Russchen, voorzitter regiegroep InnovatieVeenkoloniën

Regiodeal natuurinclusieve landbouw door Titian Oterdoom, programma manager regiodeal natuurinclusieve landbouw

Praktijkervaringen natuurinclusieve landbouw en strokenteelt, Peter Harry Mulder natuurinclusieve akkerbouwer

Landbouw naar natuurinclusief: waarom en hoe vanuit een groter perspectief door Alex Datema, voorzitter BoerenNatuur en veehouder