Datum
21 november 2017

Programma 1 december ''Vergroening in de praktijk''

Op vrijdag 1 december organiseert InnovatieVeenkoloniën een thema ochtend vergroening in de praktijk’ om de actuele stand van zaken rondom vergroening in het veenkoloniaal bouwplan te bespreken.   


In de Veenkoloniën wordt door agrariërs veel gewerkt met groenbemesters. Naast de effecten op het verbeteren van de bodemkwaliteit, geeft het ook een mogelijkheid om te voldoen aan de vergroeningseis vanuit het GLB. InnovatieVeenkoloniën voert voor het vierde jaar experimenten uit rondom dit thema. Het blijkt dat groenbemesters naast een positieve invloed op de bodem ook positieve invloed hebben op de biodiversiteit en op het terugdringen van schadelijke aaltjes. Echter hoe groot is deze invloed en hoe uit zich dit in de praktijk? Al deze zaken komen aan bod tijdens onze vergroeningsochtend!

Wilt u erbij zijn?
Meld u aan via rieke@innovatieveenkolonien.nl, zodat wij voldoende koffie en broodjes kunnen regelen. U bent vanaf 9.00 uur van harte welkom op Noorderdiep 211 Valthermond, voorheen de Proefboerderij ’t Kompas.