Datum
18 oktober 2017

Project GPS Assist

Op dit moment zijn Wouter Zunneberg, Malko Swelheim en Martin Lups, oftewel MyPrecision, in samenwerking met Innovatie Veenkoloniën, bezig met het ontwikkelen van een serie winterbijeenkomsten waarin kennis uitgewisseld wordt over GPS-gebruik en het bruikbaar maken van GPS-data. Deze activiteiten vinden plaats onder de projectnaam GPS Assist.


Veel akkerbouwers hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in (RTK-) GPS technologie. Enerzijds omdat verwacht werd dat deze investering zich snel terugverdient door het preciezer rechtrijden en het mogelijk maken van plaatsspecifiek bodem- en gewasmanagement, anderzijds omdat de investering aantrekkelijker werd gemaakt door regelingen als de Milieu- investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Op dit moment wordt GPS door akkerbouwers en/of loonwerkers veelal gebruikt om recht te rijden. Het lukt de meeste akkerbouwers (nog) niet om de GPS-data goed te beheren of uit te wisselen met anderen zodat er meer waarde uit de investering gehaald kan worden.

Vier akkerbouwers uit Wedde zijn sinds 2016 de uitdaging aangegaan. Samen met een collectief van drie deskundigen met de naam MyPrecision, doen ze  een praktijkpilot. Kennisvragen/wensen van de akkerbouwers bepalen het programma van de bijeenkomsten. De betrokken akkerbouwers hebben laten weten dat de inzet, expertise en ondersteuning door het collectief MyPrecision zeer behulpzaam is. Genoeg reden voor Innovatie Veenkoloniën om een samenwerking aan te gaan!

De eerste bijeenkomst van de pilotgroep uit Wedde voor winterseizoen 2017/2018 heeft al weer plaatsgevonden. MyPrecision gaat komende weken een tweede pilotgroep opstarten. Met de twee pilotgroepen als basis worden in januari en februari 2018 onder de naam GPS Assist door MyPrecision en Innovatie Veenkoloniën trainingen (kennisbijeenkomsten) georganiseerd voor geïnteresseerden. Een training bestaat uit  twee delen: een theorieavond (in januari) gekoppeld aan een veldochtend (in februari). Wij raden sterk aan om beide dagdelen te volgen.  U bent van harte welkom om hieraan mee te doen. Verdere informatie over deelname volgt binnenkort!