Datum
14 maart 2017

Praktijknetwerken Veenkolonien krijgen nieuwe impuls

Dit voorjaar wordt er in de Veenkoloniën een vervolg gegeven aan de praktijknetwerken die in 2013/2015 hebben gelopen. Onder leiding van Delphy gaat er de komende jaren weer veel gebeuren. Dit project is financieel mogelijk gemaakt vanuit het POP3 budget dat gekoppeld is aan het Innovatieprogramma Veenkoloniën.


Delphy, haar partners en InnovatieVeenkoloniën gaan de komende jaren intensief samenwerken om zoveel mogelijk van de opgedane kennis uit de praktijknetwerken bij zoveel mogelijk boeren in de Veenkoloniën te krijgen. Mocht u belangstelling hebben om mee te doen, dan kunt u contact opnemen met Delphy; Jacob Dogterom, 06 53 38 95 07 of via InnovatieVeenkolonien; Rink Vegelin, 06 15 02 71 55.