Datum
15 maart 2017

Project IDA officieel van start

In februari 2017  kwam de langverwachte beschikking vanuit SNN voor het project (IDA Investeren in duurzame aardappelrassen). IDA is één van de omvangrijkste projecten van het Innovatieprogramma Veenkolonien. Dit project heeft als doel nieuwe zetmeelrassen te ontwikkelen die robuust zijn, voldoen aan alle voorwaarden voor duurzame teelt en die zullen leiden tot hogere zetmeelopbrengsten per hectare.


Op een bijeenkomst op het HZPC laboratorium te Metslawier werd op vrijdag 10 maart 2017 door vertegenwoordigers van SNN, Avebe dochter Averis Seeds en HZPC de voorwaarden voor subsidie verlening besproken.

De samenwerking van Averis Seeds met HZPC werd reeds gestart in 2014 bij de start van het Innovatieprogramma Veenkoloniën. Met deze nieuwe subsidie zijn  ze in staat de ontwikkeling van nieuwe zetmeelrassen te versnellen door gebruik te maken van moderne selectie technieken.

Dit project wordt gefinancierd vanuit het ELFPO. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.